Donationer

Örebro läns museum får stor
Ulla Viotti-donation

Den nationellt och internationellt uppmärksammade konstnären Ulla Viotti, född i Eskilstuna och med bakgrund i Karlskoga och en av de första konstnärerna i kulturreservatet Wadköping i Örebro, skänker stora delar av sin konstnärliga produktion till länsmuseet i Örebro.

I den betydande donationen finns hela Viottis konstnärliga bana representerad, med alltifrån tidiga elevarbeten från Konstfack, reliefer och större skulpturer fram till de senare verken. Till donationen hör också en omfattande dokumentation av ett av de viktigare svenska konstnärskapen i Sverige under 1900-talet. Ulla Viottis donation – som är den största enskilda donationen i museets historia – är ett mycket viktigt tillskott till Örebro läns museums konstsamling, som redan tidigare var en av de större samlingarna på länsmuseer i Sverige. Nu tillförs alltså länsmuseet en samling som ökar dess betydelse ansenligt och som kommer att få stor inverkan på både pedagogisk verksamhet och framtida konsthistorisk forskning.

Ulla Viotti, numera bosatt på Österlen, har under ett långt konstnärskap hunnit med att utforska det keramiska språket, lerans och teglets väsen och inte minst den mänskliga historien i sina verk. Från de tidiga årens etruskiskt inspirerade brukskeramik har hennes vandring tagit henne in i en konstnärlig värld av landskapsskulpturer, gravhögar och gåtfullt ruvande arkitektoniska offentliga skulpturala utsmyckningar.

Mest känd har hon under senare tid kanske blivit för sitt arbete med tegelskulpturala miljögestaltningar som hon utvecklat till förfining. Ett uppmärksammat arbete är även hennes stora naturstensgolv ”Rikets Trasmatta” i Riksdagens nya Bibliotek i Stockholm.

Hon är representerad på flertalet av landets större museer och även internationellt flitigt förekommande på museer och i skulpturparker. Hon är också invald medlem i International Academy of Ceramics, Ariana Museum, Geneve, Schweiz och en ofta engagerad deltagare i internationella projekt, tex i oktober-november 2005 inbjuden till Kina för skulpturalt tegelarbete till FLICAM International Museums, Fuping i Shanxiprovinsen.

Donationen presenteras i en mindre utställning på Örebro läns museum under perioden 21/11 2005 – 12/3 2006, där ett litet urval av den stora samlingen visas. Denna mindre utställning kommer sedan att följas av en stor retrospektiv utställning på länsmuseet med anledning av Ulla Viottis 75-årsdag 2008.