Utställning tillsammans med 4 medlemmar i WABA  / World Association Brick Artist.