I sommarens utställning med Ulla Viottis ”Tegel – Trädgård” i Linneanum i Botaniska trädgården i Uppsala kommer besökaren att få se hur konstnären skapar sin väg med växter och tegel i ett rum som kan upplevas som både ute och inne. Historiskt så har relationen mellan växtlighet och ordnad trädgårdsstruktur utvecklats sedan 1600-talet, där Frankrike blev ett ledande land. För Ulla Viotti är dock denna traditionella bundenhet något som hon gärna utmanar i sina kombinationer mellan sten och växter. (Ett utdrag ur: Ett konstnärsskap som vuxit genom tiden )

Beate Sydhoff   

 

Ulla Viotti – Tegel Trädgård (14 minuter)